Opis zajęć

Judo dla dzieci – Judo Fun, Judo Kids

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.      Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo sportowego. Judo przyczynia się do harmonijnego rozwoju, uczy zaradności i samodzielności, pomaga przezwyciężać własne słabości, uczy sportowej rywalizacji. Judo jest dla dzieci doskonałym systemem wychowania fizycznego. Pozwala odkrywać nie tylko własne możliwości, ale także osiągać skuteczność w działaniu. Judo rozwija szybkość, zwinność, wytrzymałość i siłę, a także spostrzegawczość, odporność, odwagę, koncentrację i wytrwałość. Jego wpływ wychowawczy jest niezaprzeczalny. To najlepsza forma rozwijająca ogólną sprawność i dająca doskonały fundament rozwojowi dla dalszego życia., co zostało udowodnione naukowo.
• Nauka umiejętności bezpiecznego upadku zmniejszającego ryzyka odniesienia przez dziecko poważnych urazów.
• Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące koordynację i sprawność ogólną wpływające na przyrost siły mięśni posturalnych.
• Ćwiczenia korygujące wadę postawy i zapobiegające ich powstawaniu.
• Gry i zabawy z elementami współzawodnictwa oraz przyrządami itp.
• Ćwiczenia kształtujące siłę, szybkość,zwinność,gibkość i wytrzymałość.
• Ćwiczenia kształtujące i rozwijające spostrzegawczość i orientację przestrzenną.
• Ćwiczenia rozwijające odwagę, koncentrację a także pomagające przezwyciężyć własne słabości i kompleksy.
• Nauka podstawowoych elementów judo.
• Odciąganie dzieci i młodzieży od patologii społecznych (alkoholizm,narkomania,wandalizm).
• Wyładowanie nadmiernej emocji.
• Organizowanie czasu pozaszkolnego.
• Podnoszenie sprawności fizycznej i przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w szeroko pojętej kulturze fizycznej.
• Uczestctwo w turniejach szkoleniowych.
• Organizowanie obozów sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji.

Judo rekreacyjne – Judo Junior

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży i dorosłych chcących zapoznać się ze sztuką walki judo. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy z uwzględnieniem specjalistycznych form ruchu charakterystyczne dla judo. Stosujemy formy i metody, które poprzez swoją odmienność i atrakcyjność zapewniają intensyfikację zajęć, np. walki szkoleniowe w pozycji niskiej i stojącej (w uproszczonych formach).
• Naukę bezpiecznego upadania zmniejszające ryzyko powstawania kontuzji.
• Ćwiczenia gimnastyczne ksztaltujące koordynacje i sprawnośc ogólną oraz wpływających na przyrost mięśni posturalnych.
• Ćwiczenia kształtujące i rozwijające siłę, szybkość,zwinność, gibkość i wytrzymałość.
• Ćwiczenia ksztaltujące i rozwijające spostrzegawczość i ogólną orientacje przestrzenną.
• Nauka technik judo.
• Walki zadaniowe w pozycji stojącej i klęczącej.
• Organizowanie czasu wolnego przez rekreacyjne uprawianie judo.
• Podnoszenie sprawności fizycznej i przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w szeroko pojętej kulturze fizycznej.
• Uczestniczenie w turniejach judo (dla chętnych)
• Organizowanie obozów sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji.              

Judo sportowe – Judo Pro

Nauka technik judo zarówno w parterze jak i w stójce. Ćwiczenia kształtujące szybkość, zwinność, wytrzymałość i siłę.
• Organizowanie czasu pozaszkolnego.
• Odciąganie dzieci i młodzieży od patologii społecznych (alkoholizm,narkomania,wandalizm).
• Podnoszenie sprawności fizycznej i przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w szeroko pojętej kulturze fizycznej.
• Uczestniczenie w turniejach szkoleniowych.
• Organizowanie obozów sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji.
• Aktywne uczetniczenie we współzawodnictwie młodzieżowych organziowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jak i Polski Związek Judo.
• Reprezentowanie klubu w zawodach krajowych i zagranicznych. zdjęcia z treningu

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!