Filozofia Klubu Winner

Kierujemy się uniwersalnymi zasadami i filozofią stworzoną przez Jigoro Kano.

JUDO w języku japońskim znaczy dosłownie „łagodna droga”. Pierwszy człon nazwy JU oznacza : łagodnie, zwinnie, ustępliwie. Człon DO znaczy : droga, zasada, metoda, sposób postępowania. W judo jak w każdym sporcie i sztuce walki obowiązują pewne zasady, którymi należy się kierować w treningu, zawodach i w życiu.

Filozofia judo stworzona przez prof. dr Kano opiera się głównie na kilku zasadach:
Przedstawione zasady powinny być stosowane nie tylko w ćwiczeniach fizycznych, treningu judo ale również w życiu codziennym!! Ważne jest aby dobrze rozumieć zasady i dobrze je interpretować!!

Od mądrości trenerów i instruktorów judo zależy czy spełni się pragnienie jego twórcy o szerokim zastosowaniu dyscypliny we wszystkich wymienionych poniżej aspektach:
Najwyższym celem judoki powinno być dążenie do doskonałości, która może być rozwijana tylko przez jednoczesne ćwiczenie ciała i ducha. Uprawiający judo powinni osiągać nie tylko wysoki poziom sprawnościowy, ale również moralny i intelektualny. Właściwe szkolenie, lata treningu i postawa ćwiczącego powinny sprawiać, że nabywa on umiejętności szybkiego i właściwego reagowania w każdej sytuacji, staje się człowiekiem twórczym, aktywnym fizycznie i intelektualnie, samodoskonalącym się, w myśl zasady dawnych mistrzów.

Judoka ma nie myśleć o judo przez pryzmat zwycięstw lub porażek, a na przeciwnika nie można patrzeć jak na wroga.

” Judoka nie doskonali się by walczyć, on walczy, aby się doskonalić.”

NAKAZY I ZAKAZY DLA UCZĄCYCH SIĘ JUDO - YOSHITSUGU YAMASHITA

1. Ucz się poprawnego stosowania rzutów. Siłowe podejście do rzutu nie jest poprawnym sposobem wygrywania w Judo. Najważniejsze jest wygrywanie przy pomocy techniki.

2. Najpierw ucz się atakować. Zobaczysz, że obrona zawiera się w ataku. Nie zrobisz postępów zaczynając naukę od obrony.

3. Nie obawiaj się upadku. Naucz się wyczucia czasu rzutu kiedy jesteś rzucany.

4. Ćwicz swoje rzuty poruszając swoje ciało tak swobodnie jak to możliwe we wszystkich kierunkach. Nie wychylaj na jedną stronę i nie usztywniaj się. Duża liczba powtórzeń techniki będzie nagrodzona dobrym rzutem.

5. Zwiększaj liczbę treningów i zawodów. Nigdy nie będziesz robił postępu bez zwiększania liczby treningów.

6. Nie wybieraj swoich przeciwników (tzn. nie mów, że lubisz lub nie lubisz trenować z konkretną osobą). Każdy ma swoją specjalizację, którą musisz opanować tak aby stała się także twoją.

7. Nigdy nie zaniedbuj pracy nad swoimi dobrymi punktami. Ćwiczenie bez wysiłku mającego na celu rozwój będzie skutkowało wolnym postępem. Pracując nad doskonaleniem się zawsze pamiętaj o nawykach swoich i swojego przeciwnika.

8. W treningi wkładaj swoje serce i duszę. Brak takiej postawy będzie przeszkadzało w dalszym rozwoju.

9. Nigdy nie zapominaj o tym czego uczy cię instruktor lub wyższy stopniem. Podczas ćwiczenia osiągniesz większe postępy, jeśli będziesz pamiętał czego cię uczyli.

10. Staraj się kontynuować trening tak długo jak to możliwe. Niepełne przykładanie się do treningu będzie miało poważne skutki w twoim rozwoju.

11. Wstrzymuj się przed przejadaniem i piciem. Pamiętaj to przejadanie i picie zakończy twoje treningi Judo.

12. Zawsze próbuj myśleć o postępie i nie myśl, że jesteś dobry – co często może się przydarzyć trenującym Judo.

13. Nie ma końca w uczeniu się Judo.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!