OPŁATY !!!

OPŁATY !!!

Opłaty od września:
-150 zł. miesięczna opłata za treningi (140 zł. za osobę z rodzeństwa). Nr kont podane są w oświadczeniach do treningów judo w zakładce – DOKUMENTY.
-100 zł. składka jednorazowa członkowska klubowa roczna obowiązkowa dla wszystkich zawodników naszego klubu, która obejmuje okres od września do września kolejnego roku – płatna na konto klubu:
„Wrocławskie Stowarzyszenie Sportowe Winner”
47 1090 2398 0000 0001 0693 7647.
Składka klubowa obejmuje:
  • ubezpieczenie zawodnika,
  • członkostwo w Polskim Związku Judo, Dolnośląskim Związku Judo i Wrocławskim Stowarzyszeniu Sportowym Winner,
  • dodatkowe treningi,
  • reprezentowanie klubu w oficjalnych zawodach.
Opłata za egzamin na stopnie kyu, które będą się odbywały na przełomie października/listopada to; 120 zł. na stopień 6 kyu(biały pas) i 5,5 kyu (biało-żółty)- połączony egzamin
 i 100 zł (pozostałe stopnie szkoleniowe).

Ostatnie wpisy

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!