Informacje obozowe !!!

Informacje obozowe !!!

Na naszej stronie pojawiły się dokumenty obozowe. W zakładce obozy/dokumenty wyjazdowe

Do wypełnienia są: karta obozowa i zgoda na leczenie. Należy je dostarczyć przed wyjazdem lub najlepiej przed końcem roku szkolnego przekazać trenerowi prowadzącemu.

W karcie obozowej w pkt III. Informacja o szczepieniach. Jako rodzice/opiekunowie możecie sami wypełnić ten pkt i go podpisać.

IV. Orzeczenie o stanie zdrowia. Jeśli uczestnik posiada aktualne badania sportowo-lekarskie lub orzeczenie od lekarza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do amatorskiego trenowania judo to wystarczy podpis rodzica/opiekuna i dołączyć ksero tych badań do karty. Jeśli nie posiada, należy udać się do lekarza w celu podbicia karty.

W dokumencie : Ważne informacje!!! – są szczegóły odnośnie wyjazdu, obozu i jak przygotować uczestnika do wyjazdu.

Pozostałą kwotę za obozy należy uiścić do 05 lipca 2022r.

Ostatnie wpisy

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!